I.1 Invitation RGMS 19062024

1 min read Read more

II.10 Report IR 2023

1 min read Read more

I.6 Rules for voting by correspondence 2024

1 min read Read more

I.5 Rules for voting by proxy 2024

1 min read Read more

I.4 Voting by correspondence Declaration 19062024

1 min read Read more

I.3 Proxy Authorization Form EGMS 19062024

1 min read Read more

2 Resolution SB TBSG for convening RGMS 19062024

1 min read Read more

I. WRITTEN MATERIALS RGM 19062024

1 min read Read more

I.4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 19062024

1 min read Read more

II.13. Мотивиран доклад УС 114.1.2. ЗППЦК 25.04.2024

1 min read Read more

II.11. Отчет Одитен комитет

1 min read Read more

I. Материали по чл.224 от ТЗ ИОСА 19062024

1 min read Read more

I.3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ 19062024

1 min read Read more

I.5. Правила за гласуване с пълномощно

1 min read Read more

II.12. Мотивиран доклад УС 114.1.3. ЗППЦК 25.04.2024

1 min read Read more

II.10. Доклад ДВИ 2023

1 min read Read more

I.1. Покана за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I.2. Решение НС ТБСГ за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I.6. Правила за гласуване чрез кореспонденция

1 min read Read more
Cybersecurity simplified

Your Cybersecurity Simplified 

1 min read Read more