TBS Sustainability Report July 2023

1 min read Read more

Updated procedure for the sale of shares of Telelink Business Services Group AD

1 min read Read more

Актуализирана процедура за продажба на акции на ТБСГ от 02.06.2021

1 min read Read more

Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)

1 min read Read more

Updated Procedure for the Sale of Shares – June 2020 (translation)

1 min read Read more

Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“

1 min read Read more

Inside Information Rules – ENG

1 min read Read more

Правила за разкриване на вътрешна информация

1 min read Read more

Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020

1 min read Read more

Актуализирана процедура за продажба на акции – юни 2020

1 min read Read more

Процедура за продажба на акции

1 min read Read more

Процедура за продажба на акции

1 min read Read more

Решение на Телелинк Холдингс Б.В.

1 min read Read more

Решение на Телелинк Холдингс Б.В.

1 min read Read more

Articles of Association of “Telelink Business Services Group” AD

1 min read Read more

Устав на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД

1 min read Read more