TBSG_Summary_Consolidated_16032020_EN

1 min read Read more

TBSG_Summary_Consolidated_16032020_EN

1 min read Read more

TBSG_Securities note_Consolidated_EN

1 min read Read more

TBSG_Securities note_Consolidated_EN

1 min read Read more

TBSG_Registration Document_11112019_Approved

1 min read Read more

TBSG_Registration Document_11112019_Approved

1 min read Read more

Решение на КФН за одобрение на допълнения към проспекта от 26.03.2020

1 min read Read more

Решение на КФН за одобрение на допълнения към проспекта от 26.03.2020

1 min read Read more

Резюме /консолидирана версия/, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Документ за предлагане на ценни книжа /консолидирана версия/, одобрен от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Документ за предлагане на ценни книжа /консолидирана версия/, одобрен от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Регистрационен документ/консолидирана версия/, одобрен от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Регистрационен документ/консолидирана версия/, одобрен от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Допълнение към Резюме 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Допълнение към Резюме 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Допълнение към Регистрационен документ от 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Допълнение към Регистрационен документ от 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Допълнение към Документ за предлагане на ценни книжа от 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Допълнение към Документ за предлагане на ценни книжа от 16.03.2020, одобрено от КФН с Решение от 26.03.2020

1 min read Read more

Решение на КФН от 23.12.2019

1 min read Read more