II.10. Report IR 2023

1 min read Read more

I.6. Rules for voting by correspondence 2024

1 min read Read more

I.5. Rules for voting by proxy 2024

1 min read Read more

I.4. Voting by correspondence Declaration 19062024

1 min read Read more

I.3. Proxy Authorization Form EGMS 19062024 English

1 min read Read more

2. Resolution SB TBSG for convening RGMS 19062024

1 min read Read more

I.1. Invitation RGMS 19062024

1 min read Read more

I. WRITTEN MATERIALS RGM 19062024

1 min read Read more

II.13. Мотивиран доклад УС 114.1.2. ЗППЦК 25.04.2024

1 min read Read more

II.12. Мотивиран доклад УС 114.1.3. ЗППЦК 25.04.2024

1 min read Read more

II.11. Отчет Одитен комитет

1 min read Read more

II.10. Доклад ДВИ 2023

1 min read Read more

I.5. Правила за гласуване с пълномощно

1 min read Read more

I.4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 19062024

1 min read Read more

I.3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ 19062024

1 min read Read more

I.1. Покана за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I.2. Решение НС ТБСГ за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I. Материали по чл.224 от ТЗ ИОСА 19062024

1 min read Read more

Протокол от проведено ОСА на ТБСГ – 21.11.2023

1 min read Read more

Written materials under art. 224 of Commercial Act_EGMS 21.11.2023

1 min read Read more