Приложение 4 към Наредба 2

1 min read Read more

Пояснителни бележки

1 min read Read more

Приложение 9

1 min read Read more

Форма на КФН – PDF

1 min read Read more

Формa на КФН – Excel

1 min read Read more

Explanatory notes

1 min read Read more

ANNEX No 9

1 min read Read more

Consolidated form – PDF

1 min read Read more

Consolidated form – Excel

1 min read Read more

Форми на КФН – към индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 – Excel

1 min read Read more

Форми на КФН – към индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 – PDF

1 min read Read more

Пояснителни Бележки

1 min read Read more

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ОТ НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. към индивидуален финансов отчет към 30.09.2021

1 min read Read more

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите от 14.09.2021

1 min read Read more

Онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“

1 min read Read more

Digital Stream in real time of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Telelink Business Services Group AD

1 min read Read more

ИНСТРУКЦИИ ЗА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН СЕСИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНO ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ТБСГ АД – 14.09.2021

1 min read Read more

1. Consolidated Interim Financial Statements 30 Jun 2021

1 min read Read more

2. Consolidated Interim Management Report 30 Jun 2021

1 min read Read more

3. Consolidated form TBSG 30 Jun 2021- Excel

1 min read Read more