II.10. Report IR 2023

1 min read Read more

I.6. Rules for voting by correspondence 2024

1 min read Read more

I.5. Rules for voting by proxy 2024

1 min read Read more

I.4. Voting by correspondence Declaration 19062024

1 min read Read more

I.3. Proxy Authorization Form EGMS 19062024 English

1 min read Read more

2. Resolution SB TBSG for convening RGMS 19062024

1 min read Read more

I.1. Invitation RGMS 19062024

1 min read Read more

I. WRITTEN MATERIALS RGM 19062024

1 min read Read more

II.13. Мотивиран доклад УС 114.1.2. ЗППЦК 25.04.2024

1 min read Read more

I.3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ 19062024

1 min read Read more

I.1. Покана за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I.2. Решение НС ТБСГ за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I. Материали по чл.224 от ТЗ ИОСА 19062024

1 min read Read more

Декларация по чл.100 ал.4

1 min read Read more

Приложение № 4 от наредба № 2 към уведомление за първо тримесечие на 2024г

1 min read Read more

Пояснителни Бележки към уведомление за първо тримесечие на 2024г

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – Excel

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – PDF

1 min read Read more