1 min read

Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите – 28.08.2023 и материали