1 min read

Пояснителни бележки към консолидирано уведомление за четвърто тримесечие на 2020