1 min read

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за трето тримесечие на 2020г