1 min read

Протокол от редовно общо събрание на акционерите на ТБСГ АД – 29.06.2022