1 min read

I. 13b. Свидетелство за съдимост – нов член на НС