1 min read

I. 5. Правила за гласуване чрез пълномощник