1 min read

II.1. Протокол от заседание на Надзорния съвет за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД