1 min read

II.2. Покана за свикване на РОСА на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД