1 min read

II.3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на РОСА