General meetings of shareholders

Select year
Language
Stakeholder
Written materials under art. 224 of Commercial Act_EGMS 21.11.2023
154.6 КB Download
II.3.3.Criminal Record Certificate Ivo Evgeniev GDPR – only BG
454.8 КB Download
II.3.2.Declaration art. 237 para. 3 CA Ivo Evgeniev GDPR – only BG
179.9 КB Download
II.3.1.CV Ivo Evgeniev
99.8 КB Download
II.2.4.Declaration art. 116a1 POSA Wolfgang Ebermann GDPR
1.5 MB Download
II.2.3.Criminal Record Certificate Wolfgang Ebermann GDPR
2.6 MB Download
II.2.2.Declaration art. 237 para. 3 CA Wolfgang Ebermann GDPR
657.2 КB Download
II.2.1.CV Wolfgang Ebermann
275.5 КB Download
I.6.Rules for voting by correspondence 2023_amended
272.1 КB Download
I.5. Rules for voting by proxy 2023_amended
259.9 КB Download
I.4.Voting by correspondence Declaration 21.11.2023 Bilingual
116.8 КB Download
I.3.Proxy Authorization Form EGMS 21.11.2023 English
114.4 КB Download
I.3.Proxy Authorization Form EGMS 21.11.2023 Bilingual
115.2 КB Download
I.2.Res SB 19072023 GMS 21.11.2023 Signed all
1.1 MB Download
I.1.Invitation ЕGMS 21.11.2023_Eng_Signed
7.7 MB Download
ИОСА 21.11.2023 Материали по чл.224 от ТЗ
154.2 КB Download
II.3.3.Свидетелство за съдимост Иво Евгениев GDPR
418.9 КB Download
II.3.2.Декларация по чл. 237 ал. 3 ТЗ Иво Евгениев GDPR
179.9 КB Download
II.3.1.CV Иво Евгениев
99.8 КB Download
II.2.4.Декларация по чл. 116a1 ал. 2 ЗППЦК Волфганг Еберман GDPR
1.5 MB Download
II.2.3.Свидетелство за съдимост Волфганг Еберман GDPR
3.3 MB Download
II.2.2.Декларация по чл. 237 ал. 3 ТЗ Волфганг Еберман GDPR
1.3 MB Download
II.2.1.CV Волфганг Еберман
247.5 КB Download
I.6. Правила за гласуване чрез кореспонденция 2023
I.4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 21.11.2023
121.6 КB Download
I.5. Правила за гласуване с пълномощно 2023
259.9 КB Download
I.3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ 21.11.2023
119.4 КB Download
I.2.Протокол НС свикване на ОС 21.11.2023
1.1 MB Download
I.1. Покана ИОСА 21.11.2023
7.7 MB Download
Протокол на мандатна комисия – ИОСА – 28.08.2023
1.1 MB Download
ПРОТОКОЛ от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите – 28.08.2023
5.2 MB Download
Invitation to convene a Regular General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD – 28.08.2023 and materials
16.8 MB Download
Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите – 28.08.2023 и материали
16.8 MB Download
Протокол на мандатна комисия – 21.06.2023 г.
1.2 MB Download
Протокол от проведено РОСА – 21.06.2023г.
1.5 MB Download
Материали по чл.224 от ТЗ
195.3 КB Download
II. 14. Мотивиран доклад за сделки, съгл.чл.114а, ал.1
6.5 MB Download
II. 11. Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г
3.3 MB Download
II. 10. Доклад на ДВИ за 2022
602.9 КB Download
I. 6. Правила за гласуване чрез кореспонденция 2023
298.9 КB Download