General meetings of shareholders

Select year
Language
Stakeholder
Материали по чл.224 от ТЗ
195.3 КB Download
II. 14. Мотивиран доклад за сделки, съгл.чл.114а, ал.1
6.5 MB Download
II. 11. Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г
3.3 MB Download
II. 10. Доклад на ДВИ за 2022
602.9 КB Download
I. 6. Правила за гласуване чрез кореспонденция 2023
298.9 КB Download
I. 5. Правила за гласуване с пълномощно 2023
266.5 КB Download
I. 3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ 21062023
113.5 КB Download
I. 2. Протокол от заседание на НС от 10.05.2023
8.3 MB Download
I. 1. Покана за Редовно общо събрание на акционертие 21.06.2023
464.0 КB Download
„Протокол от проведено ИОСА на 21.09.2022“
6.8 MB Download
INSTRUCTION – for access to the online session of the general meeting of TBSG AD on 21.09.2022. (only in Bulgarian)
2.1 MB Download
ИНСТРУКЦИЯ – за достъп до онлайн сесията на общото събрание на ТБСГ АД 21.09.2022
2.1 MB Download
I. 2. Invitation
2.0 MB Download
I. 3. DECLARATION OF VOTING BY CORRESPONDENCE
101.5 КB Download
I. 4. PROXY AUTHORIZATION FORM
101.0 КB Download
I. 5. RULES FOR VOTING BY PROXY
199.5 КB Download
I. 6. RULES FOR VOTING BY CORRESPONDENCE
235.2 КB Download
II. 2. Report for payment of a 6-month dividend
1.1 MB Download
II. 4. Conviction status certificate BN
104.6 КB Download
II. 4. Conviction status certificate HvH
1.9 MB Download
II. 4. Conviction status certificate IE
28.2 КB Download
II. 4. DECLARATION 116
17.5 КB Download
II. 4. DECLARATION 237 BN
14.3 КB Download
II. 4. DECLARATION 237 IE
74.9 КB Download
II. 6. Company shares to the members of the Managing Board for 2022
280.6 КB Download
I. 1. Протокол от заседение на НС
1.4 MB Download
I. 2. ПОКАНА
1.9 MB Download
I. 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
111.8 КB Download
I. 4. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ
111.9 КB Download
I. 5. Правила за гласуване чрез пълномощник
199.5 КB Download
I. 6. Правила за гласуване чрез кореспонденция
235.2 КB Download
II. 2. МЕЖДИНЕН ДИВИДЕНТ НА БАЗА 6-МЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1.0 MB Download
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 116
17.5 КB Download
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237 БН
14.3 КB Download
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237 ХвХ
17.9 КB Download
II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237 ИЕ
74.9 КB Download
II. 4. Свидетелство за съдимост на БН
61.9 КB Download
II. 4. Свидетелство за съдимост на ХвХ
222.4 КB Download
II. 4. Свидетелство за съдимост на ИЕ
28.2 КB Download
Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции
282.9 КB Download