1 min read

Investor.bg: “Иван Житиянов: COVID-19 ще е катализатор за внедряване на много IT решения”

Интервю на Иван Житиянов от Investor.bg, 09.06.20

Иван Житиянов заема поста изпълнителен директор от 2017 г., когато “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД се отделя като самостоятелна компания от Телелинк Холдинг. Под негово ръководство ТБС се превръща в група от компании с присъствие в седем държави.

От 8 до 19 юни 2020 г. тече продажбата на 875 000 акции от капитала на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД при цена от 7,6 лв. за ценна книга. На първия ден от продажбата (8 юни) се изтъргуваха 724 403 акции в 104 сделки. Остана предлагането на 150 597 акции.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп организира дигитално събитие на 11 юни от 16:00 до 17:00 часа, на което ще се дискутира финансовите резултати за I-во тримесечие на 2020 г. с настоящи и бъдещи инвеститори.

Във връзка с голямата активност около дружеството потърсихме г-н Житиянов за интервю.

Вижте цялото интервю в уебсайта на Инвестор.бг тук.