Декларация по чл.100 ал.4

1 min read Read more

Приложение № 4 от наредба № 2 към уведомление за първо тримесечие на 2024г

1 min read Read more

Пояснителни Бележки към уведомление за първо тримесечие на 2024г

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – Excel

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – PDF

1 min read Read more

Декларации по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК 2023 ENG

1 min read Read more

Consolidated form 31.03.2023 ENG – Excel

1 min read Read more

Consolidated form 31.03.2023- PDF

1 min read Read more

TBSG 2023 – Декларация 100 ал.4 ЗППЦК

1 min read Read more

Форма на КФН към консолидирано уведомление PDF – 31.03.2023

1 min read Read more

Форма на КФН към консолидирано  уведомление Excel – 31.03.2023

1 min read Read more

SPRAVKA 4 UVEDOMLEMIE CONS 3M TBSG ENG Q1 2023

1 min read Read more

TBSG_2023-Q1_CON_ПояснителниБележки_BG_BL

1 min read Read more

EXPLANATORY NOTES BY “TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP” AD as of the end of the FIRST QUARTER OF 2023 – PDF ENG

1 min read Read more

TBSG_2023-Q1_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Н2_ENG

1 min read Read more

TBSG_2023-Q1_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Наредба 2

1 min read Read more

Декларация по чл.100 ал.4

1 min read Read more

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление за първо тримесечие на 2023г

1 min read Read more

Пояснителни бележки към уведомление за първо тримесечие на 2023г

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2023г – Excel

1 min read Read more