TBS Group- Quarterly Financial Overview – 09.2023

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Н2_EN

1 min read Read more

TBSG_2023 Q3_CON_ПояснителниБележки_EN

1 min read Read more

TBSG_ Q32023-Декларация 100 ал.4_EN

1 min read Read more

SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG_ENG

1 min read Read more

SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG_ENG

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Н2

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_CON_ПояснителниБележки_BG

1 min read Read more

TBSG_ Q32023-Декларация 100 ал.4 ЗППЦК

1 min read Read more

SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG

1 min read Read more

SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_Приложение 4 към чл. 14 от Н2

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_ПояснителниБележки

1 min read Read more

TBSG_ Q1 2023-Декларация Чл. 100о1 ЗППЦК

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022 – PDF

1 min read Read more

Форми на КФН към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022 – Excel

1 min read Read more

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022г

1 min read Read more

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление на консолидирана база за третото тримесечие на 2022

1 min read Read more