Протокол на мандатна комисия – ИОСА – 28.08.2023

1 min read Read more

ПРОТОКОЛ от Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите – 28.08.2023

1 min read Read more

Invitation to convene a Regular General Meeting of Shareholders of Telelink Business Services Group AD – 28.08.2023 and materials

1 min read Read more

Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите – 28.08.2023 и материали

1 min read Read more

I. 4. PROXY AUTHORIZATION FORM

1 min read Read more

II. 4. Conviction status certificate IE

1 min read Read more

I. 4. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ

1 min read Read more

I. 5. Правила за гласуване чрез пълномощник

1 min read Read more

I. 6. Правила за гласуване чрез кореспонденция

1 min read Read more

II. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 116

1 min read Read more

Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции

1 min read Read more

Протокол от ИОСА на ТБСГ, проведено на 11.04.2022 г.

1 min read Read more

Инструкции за достъп до онлайн сесията на общото събрание на ТБСГ

1 min read Read more

I.1. Мотивиран доклад по чл.114А от ЗППЦК относно сключване на договори със свързани лица

1 min read Read more

I.2. Мотивиран доклад по чл.114 от ЗППЦК относно издаване на гаранции за изпълнени на ангажименти на дъщерните дружества

1 min read Read more

II.1. Покана за свикване на извънредно ОСА

1 min read Read more

II.2. Протокол от заседание на УС

1 min read Read more

III.1. Правила за гласуване чрез пълномощник

1 min read Read more

III.2. Правила за гласуване чрез кореспонденция

1 min read Read more

III.3. Пълномощно за гласуване (образец)

1 min read Read more