II.10. Report IR 2023

1 min read Read more

Протокол на мандатна комисия – 21.06.2023 г.

1 min read Read more

Протокол от проведено РОСА – 21.06.2023г.

1 min read Read more

Материали по чл.224 от ТЗ

1 min read Read more

II. 14. Мотивиран доклад за сделки, съгл.чл.114а, ал.1

1 min read Read more

II. 11. Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г

1 min read Read more

II. 10. Доклад на ДВИ за 2022

1 min read Read more

I. 6. Правила за гласуване чрез кореспонденция 2023

1 min read Read more

I. 5. Правила за гласуване с пълномощно 2023

1 min read Read more

I. 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 21092022

1 min read Read more

I. 3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ 21062023

1 min read Read more

I. 2. Протокол от заседание на НС от 10.05.2023

1 min read Read more

I. 1. Покана за Редовно общо събрание на акционертие 21.06.2023

1 min read Read more

Протокол от редовно общо събрание на акционерите на ТБСГ АД – 29.06.2022

1 min read Read more

ИНСТРУЦИЯ – за достъп до онлайн сесията на общото събрание на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД – 29.06.2022

1 min read Read more

I. Written materials under art. 224 of the Commerce Act

1 min read Read more

I.1-4. Annual Report in 2021, Auditor’s Report, Audited Annual Financial Statements, Report on implementation of the Policy for remuneration

1 min read Read more

I.10. Annual Report on the activities of the Investor Relations Director in 2021

1 min read Read more

I.11. Report of the Audit Committee on its activity in 2021(translation)

1 min read Read more

I.13a. CV – new member of SB

1 min read Read more