1 min read

Успешно пласирани близо 8% от акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД