1 min read

Уведомление относно отлагане публикуването на уведомление за финансовото състояние на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД за първо тримесечие на 2020 г.

В съответствие с §45, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще представи индивидуален финансов отчет за дейността си в срок до 31.05.2020г.

Във връзка със съобщение на Комисия за финансов надзор от 27.03.2020г. относно представяне на финансовите отчети от емитентите в рамките на удължените срокове и оповестяване на прогнозна дата за публикуване на финансовите отчети и причините за това, Ви уведомяваме, че Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД продължава да работи по изготвянето на уведомление за финансово състояние на индивидуална основа, като предвижда то да бъде финализирано и подадено не по-късно от 31.05.2020г.

Причините за промяна в срока за публикуване на отчета на индивидуална основа са свързани с обявеното от Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение в страната и приетия в тази връзка Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г.