1 min read

Дигитално събитие : ТБС Груп – Финансов преглед на първото полугодие на 2021 г. и актуализирани очаквания за 2021-2025 г.

Събитието ще бъде проведено в две сесии – на български и на английски език

Сесия на български език
16 септември, 16:00-17:00 ч.

В рамките на събитието Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп), ще представи пред акционери и потенциални инвеститори консолидираните финансовите резултати на дружеството за 1-во полугодие на 2021 г., както и актуализирани очаквания за приходите и рентабилността през цялата 2021 г. и периода 2022-2025 г.

След презентацията ще има и сесия за въпроси и отговори.

Всеки има възможност да зададе своите въпроси предварително на email: ir-tbs@tbs.tech или да го направи по време на събитието.

 

Моля, регистрирайте се тук:  Сесия на български език