Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Доклад на независимия одитор 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Справка 1

1 min read Read more

Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Справка 1

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_31.12.2023 s

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_31.12.2023

1 min read Read more

TBSG_ Q4 2023-Декларация Чл. 100o1 ЗППЦК

1 min read Read more

TBSG_2023-Q4_ПояснителниБележки_BL

1 min read Read more

TBSG_2023-Q4_Приложение 4 към чл. 14 от Н2

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_Приложение 4 към чл. 14 от Н2

1 min read Read more

TBSG_2023-Q3_ПояснителниБележки

1 min read Read more

TBSG_ Q1 2023-Декларация Чл. 100о1 ЗППЦК

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023

1 min read Read more

SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023

1 min read Read more

Декларация по чл.100, ал.4 от ЗППЦК

1 min read Read more

Форми / Справки на КФН  към 30.06.2023 г. – excel

1 min read Read more

Форми / Справки на КФН  към 30.06.2023 г. – PDF

1 min read Read more

Приложение № 4 към Наредба 2

1 min read Read more