1 min read

Презентация: ТБС Груп – Финансов преглед на първото полугодие на 2021 г. и актуализирани очаквания за 2021-2025 г.