1 min read

Проведено дигитално събитие на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД – преглед на финансови резултати към 30.09.2020