1 min read

Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 за сключени сделки от лица с ръководни функции