1 min read

Редовно общо събрание на инвеститорите, онлайн излъчване ТБСГ – 21 юни 2021г.

На 21.06.2021, от 10.00 часа ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД.

Събранието ще може да бъде наблюдавано в реално време от акционерите, които не присъстват или не са представени на общото събрание от пълномощници.

Предаването в реално време на Редовното общото събрание, НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на акционерите да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по точките от дневния ред, както и да гласуват по тях.

Повече информация относно начина за достъпване и идентификацията на акционерите, ще бъде налична на интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, секция „Общи събрания на акционерите“ – https://www.tbs.tech/documents/general-meetings/, както и в каналите за комуникация с акционерите.